Kosmetyka

Właściwie opracowane procedury dekontaminacji w salonie mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób i zakażeń.

Należy założyć, że każda, nawet niewidoczna kropla krwi, płyny ciała i tkanki skórne są zakaźne, w tym Twoje i wszystkich klientów.

Drobnoustroje, bakterie, zarazki… to że ich nie widać gołym okiem jeszcze nie znaczy, że ich nie ma i że nie czekają na swoją ofiarę.

Niebezpieczeństwa, które czyhają na profesjonalistów każdego dnia, to głównie bakterie, grzyby oraz wirusy.
Większość mikroorganizmów chorobotwórczych przenoszona jest drogą kropelkowo-powietrzną i poprzez płyny ustrojowe.

Czy wiesz, że:

  • do zakażenia wirusem WZW typu C (HCV) wystarczy 0,00004 ml zakażonej krwi (dla HIV to 0,1 ml)
  • co 12-ty człowiek na świecie choruje na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C i większość z nich nie jest tego świadoma
  • pojedyncza bakteria potrafi „wyprodukować” 16,000,000 kopii w ciągu 12 GODZIN
  • na 1 mm2 powierzchni skóry może znajdować się około 1000 komórek bakteryjnych

Czy potrzebujesz więcej faktów? Myślimy, że nie, bo jesteś świadomym Profesjonalistą!

Wybieraj do dezynfekcji produkty:

  • dopuszczone do obrotu przez Urząd Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie,
  • zarejestrowane do użytku profesjonalnego przeznaczone dla branży kosmetyczno-fryzjerskiej, których aktywność biobójcza sprawdzona jest pod kątem zagrożeń jakie mogą pojawić się w salonie,
  • o szerokim spektrum działania wobec wirusów, bakterii i grzybów,
  • przebadane w warunkach brudu, aby móc dezynfekować bez konieczności wstępnego mycia (zmniejszasz ryzyko zakażenia!).